Gå til innholdet

Å ta seg av et dødsbo like etter at noen man er glad i har gått bort, er for mange en krevende tid. Boligen vil være full av minner, og sorgen er fortsatt ubearbeidet. I tillegg er det en god del man må tenke på både før man setter i gang og underveis. Her tar vi for oss de seks viktigste.

1. Velg mellom offentlig og privat skifteform 

Når en person dør skal dødsfallet meldes til tingretten for å kunne starte prosessen rundt fordeling av arv og andre eiendeler personen har etterlatt seg.

Først må det avgjøres om skiftet skal foregå privat eller offentlig. Offentlig skifte foretas av retten. Denne skifteformen passer best i de tilfellene det er konflikt eller uenigheter mellom arvingene. Den anbefales også dersom ingen ønsker eller makter å ta på seg ansvaret med kartlegging av gjeld og eiendeler. 

Privat skifte egner seg best dersom det er enighet mellom arvingene og gjeld og eiendeler lar seg kartlegge. Hvis man velger privat skifte påtar man seg ansvaret for avdødes gjeld. Det er derfor avgjørende å vite om dødsboets eiendeler overstiger gjeldsbeløpet.

Les også: Fordelene ved å ansette profesjonell flyttehjelp

2. Kontakt tingretten

For å få full oversikt over hvem som arver hva tar man kontakt med den lokale tingretten, tidligere kjent som skifteretten. Her får du veiledning i hvordan du skal gå frem, oversikt over andre arvtakere samt nødvendige fullmakter og attester.

I første møte med tingretten får du tildelt en fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold. Denne gir deg oversikt over avdødes økonomi og innsyn i hva du har arvet, både av formue og gjeld. Om du ønsker å arve dette trenger du en skifte- eller uskifteattest. Skifteattesten trengs dersom arven skal utbetales eller gjeld skal gjøres opp. 

Er det skifteattest du ber om, må det også lages en fullmakt som sier noe om hvem som skal være bobestyrer. Bobestyreren tar seg av alt det juridiske og praktiske arbeidet. Det kan derfor være lurt å ansette en advokat. Da kan man være trygg på at alt blir tatt hånd om slik det skal.

Les også: Risikoen ved bruk av svart arbeid

3. Håndtering av arveoppgjøret

Arveoppgjør, også kalt dødsboskifte, er prosessen der avdødes eiendom fordeles mellom arvingene. Dette er ikke alltid like lett, særlig ikke om det er flere arvinger. Det er mye som skal tas hensyn til; penge-, bruks- og affeksjonsverdier, skatt og gjeld.

Om dødsboet er relativt lite og alle parter er enige, vil arveoppgjøret fint kunne håndteres på egenhånd. Likevel er det fort gjort å fordele formue og utgifter urettferdig, og at det plutselig dukker opp uventet skatt. Her kan det også være lurt å benytte seg av en advokat som kan hjelpe dere med alt fra uenigheter til regnskap. 

Les også: Skal jeg bli verge for en nærstående?

4. Fordeling av eiendeler

Når man skal gå gjennom boligen og alt av eiendeler er det fort gjort å ville beholde mye av sentimentale grunner. Forsøk å se på eiendelene med et objektivt blikk.

Tenk deg godt om et par ganger – trenger du virkelig dette? Det er alltids noen andre som har bruk for en sofa eller et kaffebord. Legg ut gjenstandene med god nok standard for salg, og sorter ut alt som kan gis bort eller kastes.

Les også: Hva finnes av verdier i et dødsbo?

5. Få oversikt over verdigjenstander

Noen ting kan se ut verdiløse ut, men faktisk ha verdi. Få noen til å gi en verdivurdering på de ulike gjenstandene, eller ta de med til en ekspert som kan gi deg et overslag. Da slipper du å lure på om du har solgt noe for alt for lav pris eller gitt bort noe du kunne hatt glede av å beholde selv.

Les også: Hvordan vaske vinduer på best mulig måte

6. Rydd og rengjør grundig

Om du skal selge boligen du har arvet er det svært viktig å rydde og vaske godt ut, og at dette blir gjort grundig. Når du vasker ut må alt gås over; lister, karmer, skuffer, skap, sluk, tak, vegger og vinduer. Husk at du ikke trenger å gjøre alt selv. Be om hjelp fra venner og familie, eller ansett profesjonelle som kan gjøre hele utvasken for deg. 

Les også: Dette må du tenke på under flyttevask

Få profesjonell hjelp med rydding og vasking av dødsbo i Oslo og omegn 

Rydd og Vask har lang erfaring med rydding og vasking av dødsbo, samt håndtering av eiendeler og verdier. Om du ønsker hjelp med håndtering av dødsboet bistår vi gjerne. 

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne på gratis befaring.