Gå til innholdet

Det å skulle ta seg av et dødsbo like etter at noen du er glad i er blitt borte er utfordrende i de fleste tilfeller. Boligen vil være full av minner, og sorgen er fortsatt ubearbeidet.

I tillegg er det en god del man må tenke på både før man setter i gang, og imens man holder på. Her tar vi for oss de seks viktigste.

1. Velg skifteform

Først må det avgjøres om skiftet skal foregå privat eller offentlig. Offentlig skifte foretas av retten. Denne skifteformen passer best i de tilfellene det er konflikt og uenigheter mellom arvingene. Den anbefales også dersom ingen ønsker eller makter å ta på seg ansvaret med kartlegging av gjeld og eiendeler. Offentlig skifte kan være relativt kostbart og ta lang tid.

Privat skifte egner seg best dersom det er enighet og tillitt mellom arvingene, og gjeld og eiendeler lar seg kartlegge. Hvis man velger privat skifte påtar man seg ansvaret for avdødes gjeld. Det er derfor avgjørende å vite om dødsboets eiendeler overstiger gjeldsbeløpet. Om privat skifte er det du velger går du videre til neste punkt.

Les også: Fordelene ved å ansette profesjonell flyttehjelp

2. Kontakt tingretten

For å få full oversikt over hvem som arver hva tar man kontakt med den lokale tingretten, tidligere kjent som skifteretten. Med mindre du bor i Oslo, da er det «Oslo Byfogdembete» som håndterer dødsboet. Her får du veiledning i hvordan du skal gå frem, oversikt over andre arvtakere samt nødvendige fullmakter og attester.

I første møte med tingretten får du tildelt en fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold. Denne gir deg oversikt over avdødes økonomi og innsyn i hva du har arvet, både av formue og gjeld. Om du ønsker å arve dette trenger du en skifte- eller uskifteattest. Skifteattesten trengs dersom arven skal utbetales eller gjeld skal gjøres opp. Ønsker du å utsette betalingen av arv til arvtagere fordi du er avdødes gjenlevende ektefelle trenger du en uskifteattest.

Er det skifteattest du ber om må det også lages enn fullmakt som sier noe om hvem som skal være bobestyrer. Bobestyreren tar seg av alt det juridiske og praktiske arbeidet. Det kan derfor være lurt å ansette en advokat. Da kan man være trygg på at alt blir tatt hånd om slik det skal.

Les også: Risikoen ved bruk av svart arbeid

 

3. Håndtering av arveoppgjøret

Arveoppgjør, også kalt dødsboskifte, er prosessen der avdødes eiendommer fordeles mellom arvingene. Dette er ikke alltid like lett, særlig ikke om det er flere arvinger. Det kan lett oppstå uenigheter, selv i nært knyttede familier. Dette kan ha sammenheng med at det er mye følelser involvert, og at det er en prosess som for mange er uoversiktlig. Det er mye som skal tas hensyn til; penge-, bruks- og affeksjonsverdier, skatt og gjeld.dødsbo-ordne

Om dødsboet er relativt lite og alle parter er enige, vil arveoppgjøret fint kunne håndteres på egenhånd. Likevel er det fort gjort å fordele formue og utgifter urettferdig, og at det plutselig dukker opp uventet skatt. Her kan det også være lurt å benytte seg av en advokat som kan hjelpe dere med alt fra uenigheter til regnskap. Dette kan spare dere for mye tid, stress og uoverensstemmelse i en allerede tung tid.

En annen løsning er at arvingene lager en intern auksjon om eiendelene i boet. Man byr på de ulike gjenstandene, og den med høyeste bud får gjenstanden. Når alle eiendelene er fordelt er auksjonen over. Da gjenstår det å fordele arven mellom arvingene, for så å trekke fra de enkelte beløpene de har brukt i auksjonen. Har man ikke bydd på noe i auksjonen vil man få hele arven utdelt i penger.

Les også: Skal jeg bli verge for en nærstående?

 

4. Gå over eiendelene med et objektivt blikk

Når man skal gå gjennom boligen og alt av eiendeler er det fort gjort å ville beholde alt av sentimentale grunner. Prøv å se på eiendelene med et objektivt blikk, enn hvor vanskelig det er. Husk at du bare skaper mer jobb for deg selv om du tar vare på alt, særlig om du ikke har plass i ditt eget hjem.

Tenk deg godt om et par ganger – trenger du virkelig dette? Det er alltids noen andre som har bruk for en gammel sofa eller et godt brukt kaffebord. Legg ut gjenstandene med høy nok standard for salg, og sorter ut alt som kan gis bort eller kastes om det er ødelagt.

Les også: Hva finnes av verdier i et dødsbo?

 

5. Få oversikt over verdigjenstander

Noen ting kan se ut verdiløse ut, men faktisk ha verdi. Få noen til å gi en verdivurdering på de ulike gjenstandene, eller ta de med til en ekspert som kan gi deg et overslag. Da slipper du å lure på om du har solgt noe for alt for lav pris eller gitt bort noe du kunne hatt glede av å beholde selv.

Les også: Hvordan vaske vinduer på best mulig måte

 

6. Rydd og rengjør grundig

Om du skal selge boligen du har arvet er det svært viktig å rydde og vaske godt ut, og at dette blir gjort grundig. Sett derfor av god tid til dette, det er som oftest mye mer enn du tror. Dødsboet inneholder høyst sannsynlig gjenstander samlet sammen over et helt liv, og det er ikke rent lite.

I tillegg til å rydde og pakke sammen alt skal boligen rengjøres ordentlig. Her skal alt gås over; lister, karmer, skuffer, skap, sluk, tak, vegger og vinduer. Husk derfor at du ikke trenger å gjøre alt selv. Be om hjelp fra venner og familie, eller ansett profesjonelle. Du har som regel mer enn nok å gjøre med alt det andre som skal settes i stand som følge av et dødsfall.

Les også: Dette må du tenke på under flyttevask

 

Rydd og Vask har lang erfaring med rydding og vasking av dødsbo, samt håndtering av eiendeler og verdier. Skulle det vise seg at arbeidet med å ta hånd om dødsboet blir for vanskelig, bistår vi gjerne. Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne på gratis befaring.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)