Gå til innholdet

Ikke alle tenker over de negative konsekvensene bruk av svart arbeid kan ha, om man er uheldig ved valg av renholdsarbeider eller håndverker. Hos mange er det idéen om å spare noen kroner som står sterkest.

Dessverre er det ofte ikke så enkelt. Man har nemlig ingen garanti for at arbeidet blir gjort riktig, innenfor lovlige rammer, og foruten feil som må rettes opp på et senere tidspunkt.

 

Manglende kunnskap

Man kan jo spørre seg selv om en person som både kan mure, male, snekre, vaske, bone gulv og gjennomføre tepperens egentlig er så dyktig som vedkommende skal ha det til. Det er ikke veldig vanlig å finne denne kombinasjonen av kvalifikasjoner i det seriøse arbeidsmarkedet; man er som regel spesialisert innenfor ett felt.

Å gjennomføre en seriøs utdannelse der man lærer et håndverk fra bunnen av, tar tid. Å bli ekspert på området tar flere år ute i felt. Da holder man seg gjerne til sin ekspertise og spisser kompetansen ytterligere. Finner man ut at man vil bli en snekker i tillegg til en murer, må hele prosessen gjentas – og det er selvfølgelig helt mulig. Det viktige er å kunne skille mellom disse, og de som har snekret en stol og fliselagt et gulv én gang, for så å kalle seg ekspert.

Les også: 6 ting du bør tenke på under flytting

 

Avkortning i forsikringen

Uansett om du har bestemt deg for å totalrenovere kjøkkenet, bygge ut huset eller fjerne en vegg i boligen for å lage åpen løsning, trenger man kunnskap for at det skal gå riktig for seg. Kjøkkenet må kanskje ha en ny kurs hvis stekeovn og platetopp skal oppgraderes, tilbygget må ha riktig isolasjon og man må være helt sikker på at veggen man fjerner ikke er støttebærende. Hva skjer så om taket lekker, sikringen tar fyr eller at man går igjennom gulvet i andre etasje?

Det er ikke ulovlig å gjøre endringer og forbedringer i egen bolig selv, så lenge det er enkle oppgaver som ikke går utover sikkerheten i boligen. El-arbeid og rør er ikke slikt arbeid. Dette må kompetente fagfolk ta seg av, med riktig faglig utførelse og dokumentasjon. Skulle ulykken være ute og du ikke har papirer på arbeidet, risikerer man nemlig avkortning i forsikringen.

Les også: Er du pårørende til en som ikke er så flink til å bo?

 

Fraværende ansvarsfølelse

risikoen ved bruk av svart arbeid

I et firma som tilbyr svart arbeid er ofte utskiftningen av personale svært høy. Dårlige lønnsbetingelser og timesatser skaper et arbeidsmiljø med usikkerhet og ustabilitet. Det fører til dårlig kompetanse blant de ansatte, samt manglende ansvarsfølelse og -bevissthet.

Å gjøre en god jobb når forholdene internt i bedriften ikke prioriteres, og gode arbeidsbetingelser er helt fraværende, kan være svært vanskelig. Det resulterer ofte i misfornøyde ansatte og håndarbeid med store feil og mangler.

Les også: Hva vil det si å være godkjent av Arbeidstilsynet?

 

Bøter og straffeskatt

Om renholdsarbeider eller håndverkeren du ansetter blir kontrollert og de finner ut at det ikke drives hvitt, får dette konsekvenser for både oppdragstaker og kunde. Håndverkeren eller renholdsarbeideren ilegges straff, må betale bot for brudd på regnskapsloven og innbetale straffeskatt. Kundene selv risikerer både straffeforfølgning og bøter – og er arbeidet håndverkeren eller renholdsarbeideren har gjennomført omfattende, kan dette innebære store summer.

Mange instanser jobber hardt for å slå ned på både de som arbeider svart, og de som benytter seg av det. I tillegg oppfordres allmennheten til å si ifra om man er vitne til at noen benytter seg av svart arbeid. Det gjør at man aldri kan være sikker på om naboen velger å se en annen vei, eller bestemmer seg for å rapportere den ulovlige aktiviteten.

Les også: Derfor bør man skure og bone gulvet

 

Ingen reklamasjonsrett

Når man benytter seg av svart arbeid kan man aldri være sikker på at arbeidet blir tilfredsstillende utført. Om du ønsker å kreve utbedring av arbeidet er det ikke sikkert at håndverkeren eller renholdsarbeideren sier seg villig. Er det i det hele tatt noen som svarer i den andre enden når du prøver å ta kontakt?

Rydd og Vask er en norskeid renholdsvirksomhet som er godkjent hos Arbeidstilsynet. Vi støtter arbeidet mot sosial dumping og sørger for at våre ansatte får lønn i henhold til fastsatte tariffer, samt at de har et forutsigbart arbeidsforhold. Det samme gjelder vårt søsterselskap Vestly Vedlikehold, som leverer håndverkstjenester til privatpersoner, borettslag- og sameier, bedrifter, offentlige virksomheter og proffmarkedet. Hos oss er du sikker på å få arbeid av kvalitet til gode priser, helt lovlig.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)