Gå til innholdet

Røyklukt i en bolig er ikke gunstig. Verken for ens egen del eller når man skal selge boligen. Boliger som skal klargjøres for salg og visninger må være helt fri for alle typer lukter. I en innrøkt bolig er det krevende å fjerne sigarett- og tobakkslukt. Nikotinen setter seg ikke bare i vegger og tak, men også i tekstiler som gardiner, tepper og stoffmøbler.

Å vaske grundig med kraftig rengjøringsmidler med høy pH, tenker man at skal fjerne røyklukten. Men faktum er at nikotinen trenger inn i sprekker mellom for eksempel lister og andre steder der man ikke kommer til. En annen årsak til at vi ikke anbefaler vasking av vegger og tak utelukkende for å fjerne røyklukt, er at det lett blir stygge skjolder. Så hva gjør man da?

Ozon-behandling fjerner all form for lukt

For å fjerne lukt må man fjerne kilden til lukten. Det er som regel bakterier som skaper lukten og de består av oksygenmolekyler. Oksygen (O2) består av to molekyler. Ozon er et molekyl med tre oksygenatomer (O3) som ikke er stabile. Enkelt fortalt brytes bakterier ned ved hjelp av oksidasjon. Oksidasjonen benytter kun ett oksygenatom til den kjemiske reaksjonen som endrer molekylstrukturen.

Det tredje molekylet i ozon frigjøres og angriper andre molekyler som brytes ned slik at de ikke skaper lukt mer. Hvis molekylene er stinkende, kan de endres til å være ikke-stinkende. Dette er en forenklet beskrivelse av prosessen.
Poenget er at en ozon-behandling av en bolig med vond lukt, er en trygg måte å fjerne bakterier, og dermed lukten på, uten bruk av kjemiske midler.

Er det farlig?

Vi benytter ikke kjemiske rengjøringsmidler av noe slag i en ozon-behandling. Det utføres ved hjelp av maskin som danner konsentrert ozon-gass. Ozon er ikke farlig i seg selv. Det er en naturlig prosess som skjer i naturen hele tiden. Men for å nedbryte alle lukt-skapende molekyler som er til stede ved sterk lukt, trengs det høy andel ozon over en viss tid. Under behandlingen skal derfor ikke mennesker eller dyr være til stede under behandlingen. Planter er også lurt å fjerne. Etter en grundig utlufting er boligen fri for ozon – og lukt. Det etterlates ingen rester, som med rengjøringsmidler, da ozon går tilbake til ren oksygen.

Siden ozon er et ustabilt molekyl, går det tilbake til oksygen raskt. Derfor er en ozon-behandling trygg i motsetning til kjemiske desinfeksjonsmidler, som kan være farlig for eksempelvis astmatikere.

 

Miljøvennlig rengjøring

Ozon består som sagt av ren oksygen og går tilbake til oksygen etter relativt kort tid. Bruk av ozon er derfor en miljøvennlig behandling som dreper 99,99 % av alle bakterier.

Ozon fjerner ikke bare røyklukt. Den fjerner all form for organisk lukt da den dreper bakterier. Organisk lukt kan være dyrelukt, matlukt, mugglukt, lukt fra søppel og lignende. Også røyklukt etter brann der det har vært røykskader i forbindelse med brann.

Sykehus bruker ozon for å sterilisere utstyret sitt. Så det er en effektiv metode. Det er også forsket på om ozon dreper virus. Og det har man godt dokumenterte eksempler på. For eksempel SARS—Cov2- viruset som er forløperen til Covid 19 -viruset. Men for vår del er det røyklukt og annen lukt forårsaket av bakterier som vi tilbyr å fjerne.

Dersom du ønsker å fjerne røyklukt, behøver du ikke tvile på hva du skal gjøre.