Gå til innholdet

Dersom du vurderer å ansette et svart renholdsfirma til lave priser, bør du lese videre. Det er nemlig viktig at en renholdsvirksomhet er godkjent av Arbeidstilsynet. På deres nettsider kan du søke i renholdsregisteret for å sjekke om en virksomhet er godkjent.

Hva kreves for å bli godkjent av Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet setter en rekke krav for at en renholdsvirksomhet skal bli godkjent. 

De ansatte må legge ved dokumentasjon på at de:

  • Er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Den består av verne- og helsepersonell som bistår virksomheter med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, slik arbeidsmiljøloven krever.
  • Oppfyller kravene til vernetjenesten. Dette inkluderer et verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav.
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter.
  • Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Godkjente virksomheter skal én gang per år rapportere til Arbeidstilsynet, som bekrefter at virksomheten fremdeles oppfyller kravene til godkjenning.

Les også: Er du pårørende til en som ikke er så flink til å bo?

Informasjons- og påseplikt

Oppdragsgiveren har plikt til å informere om og påse at allmenngjøringsforskriftene følges. Det innebærer å iverksette rutiner for å undersøke at alt er som det skal – be om å få se timelister og lønnsslipper, sjekke at virksomheten er registrert i renholdsregisteret og at alle de ansatte har HMS-kort.

HMS-kort fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Dette kortet er et bevis på at selskapet er godkjent av Arbeidstilsynet og skal alltid bæres synlig så lenge de ansatte er på jobb. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for.

Les også: Risikoen ved bruk av svart arbeid

Hvorfor velge et dyrere renholdsselskap bare fordi de er godkjent av Arbeidstilsynet?

Det er forbudt å levere rengjøringstjenester i Norge uten å være godkjent av Arbeidstilsynet. Om du skulle falle for fristelsen å ansette et ikke-godkjent renholdsfirma fordi de tilbyr rimeligere priser, risikerer du flere ting enn å bryte norsk lov.

Et renholdsfirma som ikke er godkjent, kan potensielt ha ansatte som

jobber uten kontrakt med faste lønns- og timesatser. De ansatte risikerer

å jobbe ulovlig mange timer overtid og ikke få den lønnen de er lovet – eventuelt ikke motta lønn i det hele tatt. Arbeidsgiver har kun lov til å pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av sju dager, og 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker.

En ansatt som jobber uten kontrakt mangler også rettigheter som krav på sykepenger, pensjonssparing, fødselspermisjon, skadeforsikring og feriepenger. Skulle noe skje med firmaet, risikerer man som ansatt dessuten å stå uten fast arbeid på dagen.

Ved å ansette et ikke-godkjent renholdsfirma, risikerer du også å bidra til et større svart arbeidsmarked som ikke bidrar til velferdsstaten gjennom å betale skatt og arbeidsgiveravgift

Rydd og vask er godkjent av Arbeidstilsynet

Rydd og Vask er godkjent av Arbeidstilsynet, og er eksperter på flyttevask, nedvask og rydding og vasking av dødsbo. Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne på gratis befaring.