Gå til innholdet

 

Det kan være mange grunner til at noen mister kontroll over rydding og vasking hjemme. Psykiske lidelser, alderdom eller rusproblemer er noen av grunnene, men alle situasjoner er unike. Det begynner gjerne i det små, men fort er man inne i en ond sirkel som er vanskelig å komme ut av alene. Som pårørende kan det være vanskelig å være vitne til dette også, men heldigvis finnes det hjelp. 

 

Når ting sklir ut 

Når en person av ulike grunner mister kontrollen på denne måten, kan det være vanskelig for de pårørende å oppdage det. Noen ganger vil det være helt tilfeldig om det oppdages eller ei, og da kan det allerede ha gått for langt. Det legges ofte ikke merke til før borettslaget skal gjøre arbeid i leiligheten, at lukten blir så vond at naboene reagerer eller når personen det gjelder får uventet besøk fra pårørende.

Rot av dette kaliber er det mange som skammer seg over. De tror kanskje at de ikke vil møte forståelse for situasjonen, eller at de ikke fortjener bedre. Andre ganger er de for stolte til å ta imot hjelp. Da kan det være godt for pårørende å vite at de ikke trenger å stå i dette alene. Det finnes virksomheter der ute som har lang erfaring med nettopp slike situasjoner.

 

Les også: Slik rengjør du en bolig der det har blitt røyket mye

 

Kan skje hvem som helst

Det er lett å tenke at dette er en unik situasjon som kun skjer med mennesker som aldri helt har hatt livet på grep. Sannheten er en ganske annen. Dette kan skje med helt ordinære mennesker som faller utenfor av en eller annen grunn. Personen kan ha mistet jobben, ektefellen, eller fått sviktende helse – både psykisk eller fysisk.

Selv om du må vise medfølelse i slike situasjoner, er ikke løsningen å lukke øynene for problemet. Når det ikke lenger er mulig å trå på gulvet fordi det ikke er mer gulv å trå på, at badet er så skittent at det ikke kan brukes eller når det ligger råtten mat på uante steder, må noe gjøres. Dessuten er så mye rot at det er umulig å flytte på seg ekstremt brannfarlig. 

En ytre tredjepart kan bistå pårørende til disse menneskene i en slik situasjon. Ved å få skrubbet og vasket ordentlig etableres et normalt nivå som man i ettertid kan ha løpende oppfølging på. De kan kaste det som skal kastes, kjøre det bort, og få orden på de gjenstandene som skal tas vare på.

 

Les også: Fordelene ved å ansette profesjonell flyttehjelp

 

Hjelp til regelmessig renhold og rydding 

All erfaring tilsier at de som havner i denne situasjonen er motvillige til å slippe noen inn og motta hjelp. Samtidig blir de veldig takknemlige når jobben er gjort.

Vi har lang erfaring med slike oppdrag. Det er som regel pårørende eller kommunen som tar kontakt, og da begynner arbeidet med å starte dialog med vedkommende det gjelder. Vi gjennomfører en befaring, og bistår deretter med å hjelpe bydelen eller pårørende i dialog med vedkommende om hva som skal gjøres. 

Det er ingen skam å be om en hjelpende hånd – en slik jobb er ikke noe pårørende trenger å stå i alene. Det viktigste er at personen det angår får den hjelpen som trengs for å bedre bosituasjonen, og samtidig gjøre det lettere for vedkommende å komme seg tilbake på bena.  Ta kontakt for en hyggelig samtale, så finner vi en løsning sammen. Vi utfører mange oppdrag for fylkesmannens vergeapparat og sosialtjenesten i bydelene for dem som trenger hjelp til vasking og rydding. 

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)