Gå til innholdet

Har noen som står deg nær blitt utsatt for en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse og har behov for en verge? Spørsmålet om du skal ta på deg denne jobben selv eller om du bruker en profesjonell verge. Å være verge innebærer et stort ansvar, men her finnes det mange hjelpemidler du kan ta i bruk dersom du velger å ta jobben. 

Hvem kan ha behov for en verge?

Mange når til slutt et punkt i livet der de ikke lenger klarer å ta vare på verken seg selv, økonomien eller rettighetene sine. Med alderen blir det ofte vanskelig å holde orden på alt. Da er man helt avhengig av at noen hjelper til i situasjoner de før håndterte helt fint.

I noen få tilfeller kan en person vurderes til «ikke samtykkekompetent». Det vil si at vedkommende ikke har evnen til å forstå innholdet i en handling, og at man derfor ikke forstår hva det vil si å samtykke til et vergemål. I slike situasjoner trenger man ikke skriftlig samtykke fra den det gjelder for å opprette vergemål.

Les også: Dette må du tenke på under flyttevask

Hva gjør en verge?

Vergen skal først og fremst sørge for at vergehavers interesser blir ivaretatt. Det er fylkesmannen som oppnevner verger, og er dermed den instansen man henvender seg til om man er usikker på hvilke oppgaver man har som verge.

Hovedoppgaven til vergen er å passe på at vergehavers økonomi er i orden og å holde orden på alle praktiske forhold som for eksempel å bruke personens inntekt til å betale strømregningen, nedbetale huslånet og vedlikeholde boligen.

Om personen har behov for hjemmehjelp, støttekontakt eller lignende må vergen søke om dette. Hvilken evne vergehaver har til å delta i praktiske oppgaver og beslutninger er avgjørende for hvor mye ansvar vergen vil ha.

Les også: Dette kan koste deg depositumet

Hva må du tenke på før du velger å bli verge?

Ta en vurdering på om du har den kapasiteten som kreves for arbeidet som skal gjennomføres. Det hender for eksempel at vergehaver havner i en situasjon der personen må flytte på grunn av praktiske eller økonomiske årsaker. Da vil det være verges ansvar å gjennomføre dette.

Heldigvis finnes det profesjonelle som kan bistå i slike situasjoner. Verge slipper personlig å ta seg av oppgaver som rydding, bortkjøring av avfall og flyttevask. Her brukes vergehavers inntekter til å dekke utgiftene en eventuell flytting medfører. 

Det er i tillegg viktig å ha i bakhodet at fylkesmannen har et stort apparat av profesjonelle verger. Det vil si at man ikke behøver å ta på seg oppdraget å være verge selv, om du er usikker.

Les også: Fordelene ved å ansette profesjonell flyttehjelp

Flyttevask, rydding og bortkjøring i Oslo og omegn

Rydd og Vask har lang erfaring med flytteoppdrag for personer med verge. Vi gjennomfører en befaring og sammen finner vi ut hva som må gjøres. Vi gjør alt fra flyttevask, pakking, flytting og bortkjøring av avfall. Ta kontakt i dag for en hyggelig og uforpliktende prat.