Gå til innholdet

Har noen som står deg nær blitt utsatt for en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse og har behov for en verge? Spørsmålet om du skal ta på deg denne jobben selv blir dermed aktuelt.

Å være verge har både sine positive og negative sider som det er lurt å ha tenkt godt gjennom før man tar en beslutning.

 

Stadig flere trenger verge

Mange når til slutt et punkt i livet der de ikke lenger klarer å ta vare på verken seg selv, økonomien eller rettighetene sine. Med alderen blir ofte den mentale helsen dårligere, og det blir vanskelig å holde orden. Da er man helt avhengig av at noen hjelper dem i situasjoner man før håndterte helt fint, men nå kan være anstrengende og forvirrende.

Også unge mennesker opplever å måtte bli satt under vergemål. Rus kan være en del av bildet. Andre grunner kan være at de har vært utsatt for sykdom eller annen funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å ha kontroll over egne midler.

Les også: Dette må du tenke på under flyttevask

 

Samtykkekompetanse og rettslig handleevne

I alvorlige tilfeller vurderes en person «ikke samtykkekompetent». Det vil si at vedkommende ikke har evnen til å forstå innholdet i en handling, og at man derfor ikke forstår hva det vil si å samtykke til et vergemål. I slike situasjoner trenger man derfor ikke skriftlig samtykke fra den det gjelder for å opprette vergemål.

Om det er behov for å verne økonomien eller rettighetene til vergehaver, kan fratagelse av rettslig handleevne bli iverksatt. Det vil si at personens kontroll over egen økonomi og rettigheter begrenses. Slik fratagelse kan iverksettes uten at personen selv vil det, men reglene for fratagelse er strenge. Vedkommende kan i tillegg be om det selv, om det føles nødvendig.

Les også: Slik rengjør du en bolig der det har blitt røyket mye

 

Hva gjør vergen?

Skal jeg bli vergeVergen skal først og fremst sørge for at vergehavers interesser blir ivaretatt. Det betyr at man må uføre arbeidet innenfor gjeldene lover, regler og mandat man har fått av fylkesmannen. Det er fylkesmannen som oppnevner verger, og er dermed den instansen man henvender seg til om man er usikker på hvilke oppgaver man har som verge.

Hovedoppgaven til vergen er å passe på at vergehavers økonomi er i orden og fikse opp i alle praktiske forhold. Dette kan være å bruke personens inntekt til å betale strømregningen, nedbetale huslånet, vedlikeholde boligen osv.

Også oppgaver av mer personlig art skal gjennomføres av vergen slik at vergehavers rettigheter blir ivaretatt. Om personen har behov for hjemmehjelp, støttekontakt eller lignende må vergen søke om dette. Hvilken evne vergehaver har til å delta i praktiske oppgaver og beslutninger er avgjørende for hvor mye ansvar vergen vil ha.

Les også: Dette kan koste deg depositumet

 

Hva må man tenke på før man velger å bli verge?

Ta en vurdering på om du har den kapasiteten som kreves for å ivareta arbeidet som skal gjennomføres. Har du tid til å ta deg av alt som må gjøres? Det hender for eksempel at vergehaver havner i en situasjon der personen må flytte på grunn av praktiske eller økonomiske årsaker. Da vil det være verges ansvar å gjennomføre dette.

Heldigvis finnes det profesjonelle som kan bistå i slike situasjoner. Verge slipper personlig å ta seg av oppgaver som rydding, bortkjøring av avfall og flyttevask. Her brukes vergehavers inntekter til å dekke utgiftene en eventuell flytting medfører. Rydd og Vask har lang erfaring med slike oppdrag. Vi gjennomfører en befaring, og bistår deretter med å hjelpe vergen i dialog med vedkommende om hva som skal gjøres. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

I noen familier fungerer det svært godt at en i familien påtar seg vergeoppdraget. I andre familier blir det et grunnlag for konflikter. Det er derfor svært viktig å tenke over hva vergerollen vil gjøre med relasjonen til de andre i familien, samt vergehaver selv. Kan det potensielt bli en grobunn for konflikter?

Det er i tillegg viktig å ha i bakhodet at fylkesmannen har et stort apparat av profesjonelle verger. Det vil si at man ikke behøver å ta på seg oppdraget å være verge selv, om man er usikker.

Les også: Fordelene ved å ansette profesjonell flyttehjelp

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)