Gå til innholdet

 

Lukter det rått, kjeller eller mugg i hjemmet, og det er synlige skjolder eller misfarging på vegger, tak, gulv eller møbler, er det stor sannsynlighet for at boligen er rammet av muggsopp. Om muggproblemet ikke tas tak i tidlig kan det utvikle seg til å bli svært skadelig for helsen.

 

Hva er muggsopp og hvorfor får man det?

Muggsopp er en hurtigvoksende sopp som setter seg i materialer som treverk, tapet og tekstiler. Muggsoppen kan produsere store mengder sporer som påvirker inneklimaet, både når det gjelder lukt og luftkvalitet. Sporene finnes naturlig i luften rundt oss, både inne og ute. Det er først når sporene kommer i kontakt med gunstige fuktforhold innendørs, at de fort kan utvikle seg til å bli et problem.

 

Muggsoppen finnes i mange ulike varianter og farger, og den etablerer seg typisk i fuktige kjellere, bad, loft, støpte gulv og i forbindelse med lekkasjer, høy fuktighet, dårlig ventilasjon eller feil i byggets konstruksjon. Flom, manglende drenering og kondens i sammenheng med dårlig isolasjon er også vanlige årsaker.

 

Les også: 6 tips til en effektiv vårrengjøring

 

Hvordan vet jeg om det er muggsopp eller ikke?

I naturen spesialiserer muggsoppen seg på å bryte ned organisk materiale. Når sporene finner områder innendørs de trives i, er det derfor husets bestanddeler av lignende materiale som i hovedsak blir angrepet. Alt av bygningsmateriale er likevel utsatt om fuktigheten er høy nok.

 

Muggsoppen er som regel enkel å oppdage på grunn av misfarging og flekker. Veggene bak møbler og under tapet er ofte utsatt, og det samme er våtrom med høy fuktproduksjon, kjellere og loft. Andre ganger er det lukt eller helsemessige reaksjoner som får varsellampene til å lyse. Da kan muggsoppen ha satt seg i bygningskonstruksjonen og oppdages ikke før vegger og gulv åpnes. Det er heldigvis ikke skadelig for byggematerialene, men kan utgjøre store helseplager for de som bor i boligen.

Les også: Avvikling av hjem fordi mor eller far skal på sykehjem

 

Muggsopp på soverom og bad utgjør størst helserisiko

En god indikator på at boligen har muggsopp, er at man føler seg bedre når man oppholder seg ute enn inne. 

Muggsoppen kan forårsake hodepine, konsentrasjonsvansker, trøtthet, irriterte øyne og nedsatt almenntilstand. Plages du med astma og allergi kan helseproblemene forverres. Da kan du oppleve pustebesvær, hoste og piping i brystet, samt være utsatt for bronkitt, eksem og luftveisinfeksjoner.

 

Ifølge Folkehelseinstituttet er luftveisrelaterte sykdommer mest utbredt hos personer som bor i boliger med dårlig inneklima, da spesielt mugg og fukt. Muggsopp på soverom og bad utgjør den største helserisikoen, fordi det gjerne er her man oppholder seg mest.

Les også: Slik rengjør du en bolig der det har blitt røyket mye

 

Boligen min har muggsopp. Hva nå? 

Fordi muggsopp trives i fuktige omgivelser vil det være viktig å gjøre forholdene ugunstige for soppen. I tilfeller der muggproblemene er små kan en avfukter og grundig rengjøring få bukt med problemet. Folkehelseinstitutter anbefaler en kombinasjon av støvsuger med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon. Det er kun glatte og ikke-porøse materialer som kan rengjøres, og det forutsetter at muggsoppen ikke har trengt seg inn i materialet. 

 

Tepper, isolasjon, tekstiler og papir må i de fleste tilfeller byttes helt ut ved muggangrep.

 

Kommer muggsoppen tilbake etter rengjøringen er det en indikator på at omfanget er større enn man først trodde. Da må kraftigere lut til. Ta kontakt med aktører som har kompetansen som kreves for å undersøke og analysere skadeårsak, omfang, konsekvenser og tiltak.

 

Les også: Derfor må du rengjøre tak og vegger 

 

Forebyggende tiltak mot muggsopp

For å unngå å få muggsopp i boligen din er det flere forebyggende tiltak du kan utføre, med forbehold om at det ikke er feil i bygningens konstruksjon.

  • Vær flink til å bruke vifte på badet og tørk godt opp etter deg når du er ferdig.
  • Bruk lokk på kjelene når du lager mat og sett på viften i god tid.
  • Tørk tøy i våtrom eller utendørs.
  • Vær flink til å lufte boligen jevnlig.
  • Unngå å plassere møbler mot kalde yttervegger.
  • Pass på at takrennene ikke er tette.
  • Hold øyne åpne for vannskader på loft og i kjeller. Vannskader må tas tak i raskt, uansett størrelse.

 

Rydd og Vask er eksperter på rengjøring, og har lang erfaring med nedvask av boliger. Ta kontakt i dag for en hyggelig samtale. 

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)