Gå til innholdet

Når den eldste generasjonen ikke lenger har mulighet til å ta vare på seg selv, eller av andre grunner må forlate hus og hjem, sitter de pårørende igjen med en bolig full av gjenstander samlet sammen i årenes løp.

Gjennomgang av gjenstander, rydding og vasking av boligen blir for mange en stor bør, i en tid man helst vil tilbringe med familien. Da vil engasjering av et profesjonelt firma som spesialiserer seg på avvikling av hjem være til hjelp.

 

Avvikling av hjem – krevende for både pleietrengende og pårørende

Med alderen blir både kroppen og den mentale helsen dårligere, og man er til slutt avhengig av hjelp i situasjoner man tidligere håndterte fint. Å bo alene i en bolig, ofte på mange kvadratmeter, er derfor ikke lenger en mulighet. Fraflytting fra en bolig man har kalt for hjem i mange år kan være trist, både for pleietrengende og pårørende. Likevel vil det være til det bedre for begge parter.

Dessverre kommer man ikke unna arbeidet knyttet til avvikling av den gjeldende boligen. I situasjoner som dette, der boligeier ikke er i stand til å ta seg av avviklingen på egenhånd, er dette de pårørendes ansvar. Å engasjere hjelp utenifra vil derfor være til stor hjelp for mange.

Les også: Derfor bør ikke en eiendom stå tom over en lengre periode

 

Hva skjer med eiendelene?

Et ofte stilt spørsmål er hva som skal gjøres med eiendelene. Etter et
Avvikling av hjem fordi mor eller far skal på sykehjemlangt liv vil det ha samlet seg opp en god del gjenstander i den aktuelle boligen. Fordi man, i det fleste tilfeller, flytter fra en bolig med litt størrelse til noe som er lite, må man skille seg ad med mye.

Det er ulikt hva pleietrengende og pårørende ønsker i en slik situasjon. Det avhenger av den pleietrengendes tilstand, og i mange tilfeller også samarbeidstonen i familien. Mange velger å sette viktige beslutninger på vent inntil videre, noen blir enige om en løsningsom gagner alle med en gang.

Les også: Er du pårørende til en som ikke er så flink til å bo?

 

Neste steg: flyttevask

Når eiendelene er tatt hånd om, vil rengjøring av boligen være neste steg i prosessen. Dersom boligen skal selges må en flyttevask finne sted før nye eiere kan ta over.

Også her kan profesjonell assistanse gjøre situasjonen enklere, både ved å avlaste de pårørende og å være en garanti for godt gjennomført arbeid. Lister, karmer, skuffer, skap, gulv, sluk, tak, vegger og vinduer må rengjøres grundig, slik at boligen er klar for en overtagelse. Skulle de nye eierne være misfornøyd med resultatet, vil det være rengjøringsfirmaets ansvar å ordne opp.

Les også: Derfor bør du få profesjonelle til å ta seg av flyttevasken

 

Trenger du en utstrakt hånd?

Vi i Rydd og Vask kan være en hjelpende hånd i alle deler av avviklingsprosessen, alt ettersom hva som er ønskelig for de pårørende. Vi kan rydde hele boligen og kjøre eiendeler til lageroppbevaring, gi gjenstander bort til veldedige organisasjoner, ta med det som er av verdi på auksjon eller besørge miljømessig avhending av det som skal kastes.

Skulle pleietrengende ha hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen liggende, kan vi returnere disse, eller bringe dem til lokasjonen de nå befinner seg på.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til avvikling av bolig. Vi kommer gjerne på befaring.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)