Gå til innholdet

Når et familiemedlem har gått bort og de pårørende sitter igjen med et dødsbo å ta hånd om, er det ofte mange følelser i sving. Minner knyttet til bolig og gjenstander står sterkt, og det kan være vanskelig for de pårørende å bli enige seg imellom om hvem som skal arve hva.

For selv om det kanskje er en og annen gjenstand med omsetningsverdi, er det som regel affeksjonsverdier det er mest av. Rettferdig fordeling av disse er ikke alltid like lett, og da kan en auksjon være til hjelp.

 

Hva er en intern auksjon?

En intern auksjon er, som det ligger i navnet, en auksjon de pårørende selv kan arrangere for å fordele eiendelene rettferdig seg imellom. Man samler opp alle gjenstandene som skal fordeles, og peker ut en som er ansvarlig for gjennomføringen av auksjonen. Om man ikke ønsker å ta seg av det selv, kan man benytte seg av ekstern hjelp fra bobestyrer, advokat, noen som jobber med verdivurdering eller lignende.

De oppsamlede gjenstandene blir så bydd på, og den som byr høyeste sum vinner budrunden. Da er det helt opp til en selv å vurdere hvor mye en gjenstand er verdt. Om det er flere interesserte vil prisen som sådan stige. Når auksjonen er over vil summen av det man har kjøpt bli kompensert når øvrig arv skal fordeles. Differansen mellom summene man har bydd for i auksjonen vil dermed utlignes mellom de pårørende

Les også: 6 ting du må tenke på når du skal ta hånd om et dødsbo

 

Hva om noen er økonomisk sterkere enn andre?

Om det viser seg at en av arvingene har en god del mer penger å rutte med enn de andre, kan det være lurt å lage noen grunnregler. På den måten vil auksjonen være rettferdig for alle parter. Man kan for eksempel bli enige om et maksbeløp man har til rådighet i auksjonen. Da er det opp til en selv hvordan en ønsker å forvalte disse pengene, og alle har likt utgangspunkt for å vinne auksjonen.

med intern auksjon står alle liktEn annen regel kan være at det kun er lov å by på et visst antall eiendeler. Med en kvote å følge må man velge seg ut de gjenstandene man setter høyest, eller føler man har størst mulighet til å vinne budrunden på.

Hvis alle arvingene har brukt alle pengene eller budrundekvoten, og det fortsatt er eiendeler igjen, kan dere bli enige om en ny sum eller kvote.

Les også: Hva finnes av verdier i et dødsbo?

 

Kan man gjøre det enda enklere?

Om en auksjon høres ut som mye jobb finnes det også andre smarte måter å fordele arven på. En av disse er lotteri-metoden. Da går man sammen og lager likeverdige potter med samme verdi, om det så er affeksjonsverdi eller omsetningsverdi, for deretter å trekke hvem som får hvilken del. Denne metoden forutsetter at alle parter er enige om at verdiene til hver pott er likeverdige, og at de dermed blir fornøyde med utfallet uansett hvilken del de ender opp med. En mulighet er å la noen andre ta seg av sammensetningen av de ulike pottene, slik at ingen av arvtagerne på forhånd vet hva det trekkes om.

Om det kun er to arvinger som skal fordele eiendelene, kan man gjøre det så enkelt som at én setter sammen to jevnbyrdige deler, mens den andre velger hvilken av delene den vil ha. Da vil personen som deler passe på at begge pottene er like, slik at den blir fornøyd uansett hvilken pott den andre velger.

Les også: Slik rengjør du en bolig der det har blitt røyket mye

 

Hvorfor? For å opprettholde fred, ro og gode vennskap

opretthold gode forhold med intern auksjon

Enn hvor synd det er når det skjer, er det alltid en mulighet for at pårørende blir uenige og kommer på kant med hverandre. Å fordele eiendeler etter dødsfall er en vanskelig affære, og en konflikt er dessverre aldri langt unna. Auksjon, loddtrekning og dele/velge-metoden sørger for rettferdig fordeling, og sikrer med det fred i familien. Når alt kommer til alt er det de gode minnene, relasjonene og vennskapene innad i familien som er viktigst, ikke hvem som ender opp med det gamle serviset etter bestemor og bestefar.

 

Rydd og Vask er eksperter på ryddig og vasking av dødsbo, og har lang erfaring med vurdering av gjenstander. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål. Vi kommer gjerne på gratis befaring. 

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)