Gå til innholdet

Når et familiemedlem har gått bort og de pårørende sitter igjen med et dødsbo å ta hånd om, er det ofte mange følelser i sving. Minner knyttet til bolig og gjenstander står sterkt, og det kan være en utfordring for pårørende å bli enige seg imellom om hvem som skal arve hva. Da kan en intern auksjon være til hjelp.

Hva er en intern auksjon?

En intern auksjon er, som navnet tilsier, en auksjon pårørende selv kan arrangere for å fordele eiendelene rettferdig seg imellom. Samle alle gjenstandene som skal fordeles, og velg en ansvarlig for gjennomføringen av auksjonen. Om dere ønsker en utenfor familien til denne oppgaven, kan dere også be om ekstern hjelp fra bobestyrer, advokat, noen som jobber med verdivurdering eller lignende.

De oppsamlede gjenstandene blir så bydd på, og den som byr høyeste sum vinner budrunden. Da er det helt opp til en selv å vurdere hvor mye en gjenstand er verdt. Om det er flere interesserte vil prisen kunne stige. Når auksjonen er over vil summen bli kompensert når øvrig arv skal fordeles. Differansen mellom summene du har bydd for i auksjonen vil dermed jevnes ut mellom de pårørende

Les også: 6 ting du må tenke på når du skal ta hånd om et dødsbo

Hva om noen er økonomisk sterkere enn andre?

Om det viser seg at en av arvingene har en god del mer penger å rutte med enn de andre, kan det være lurt å lage noen grunnregler. På den måten vil auksjonen være rettferdig for alle parter. Dere kan for eksempel bli enige om et maksbeløp man har til rådighet i auksjonen. Da er det opp til en selv hvordan en ønsker å forvalte disse pengene, og alle har likt utgangspunkt for å vinne auksjonen.

En annen regel kan være at det kun er lov å by på et visst antall eiendeler. Med en kvote å følge må du velge gjenstandene du setter høyest. Hvis alle arvingene har brukt alle pengene eller budrundekvoten, og det fortsatt er eiendeler igjen, blir dere enige om en ny sum eller kvote.

Les også: Hva finnes av verdier i et dødsbo?

Andre metoder for å fordele arv fra dødsbo

Om en auksjon høres ut som mye jobb finnes det også andre smarte måter å fordele arven på. En av disse er lotteri-metoden. Da går familien sammen og lager likeverdige potter med samme verdi, om det så er affeksjonsverdi eller omsetningsverdi, for deretter å trekke hvem som får hvilken del. Denne metoden forutsetter at alle parter er enige om at verdiene til hver pott er likeverdige, og at de dermed blir fornøyde med utfallet uansett hvilken del de ender opp med. 

Om det kun er to arvinger som skal fordele eiendelene, kan det løses enkelt ved at én setter sammen to jevnbyrdige deler, mens den andre velger hvilken av delene den vil ha. Da vil personen som deler passe på at begge pottene er like, slik at begge blir fornøyd uansett hvilken pott den andre velger.

Les også: Slik rengjør du en bolig der det har blitt røyket mye

Gjør det rettferdig

Å fordele eiendeler etter dødsfall kan være en vanskelig affære. Auksjon, loddtrekning og dele/velge-metoden sørger for rettferdig fordeling, og sikrer med det fred i familien. 

Når alt kommer til alt er det de gode minnene, relasjonene og vennskapene innad i familien som er viktigst, ikke hvem som ender opp med det gamle serviset etter bestemor og bestefar.

Få hjelp til å rydde dødsbo 

Rydd og Vask er eksperter på rydding og vasking av dødsbo, og har lang erfaring med vurdering av gjenstander. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål. Vi kommer gjerne på gratis befaring.