Gå til innholdet

En dårlig vasket og skitten oppgang blir fort et irritasjonsmoment i hverdagen – ikke bare for beboere i borettslaget, men også for styret. Møkkete fellesareal skaper verken trivsel eller et godt inntrykk.

Dersom det er beboerne som står ansvarlig for den ukentlige trappevasken sitter man igjen uten garanti for at arbeidet er utført etter en tilfredsstillende standard. Dette er en av flere grunner til å vurdere å ansette profesjonelle til å gjøre jobben.

 

Renhold bør tas på alvor

Områder med mye persontrafikk er svært utsatt for skitt og smuss, særlig i måneder med mye regn eller snø. I den forbindelse vil det ikke være spesielt imøtekommende dersom renhold av gulv og dørmatter er mangelfullt. Matter som ikke blir rengjort eller byttet regelmessig samler støv som virvler opp i luften vi puster, og urenheter i trappeoppgangen blir dratt inn i leilighetene. Derfor er det avgjørende at de som skal ta seg vaskingen gjør en grundig jobb og tar arbeidet på alvor.

Les også: Visste du at tepperens burde utføres årlig?

 

Ulik vilje og evne til gjennomførelse

Mennesker er av ulik oppfatning av hva som er godt renhold. Det som for noen er godt nok vil for andre oppfattes som et halvhjertet forsøk på rengjøring av fellesområdet. Beboerne i et borettslag eller sameie har ofte både ulik vilje og evne når det kommer til rengjøring av fellesarealer.

I et borettslag vil man finne mennesker i ulike faser i livet. Et kollektiv synes muligens ikke at renhold i oppgangen er en prioritet. Eldre beboere har kanskje ikke mulighet til å ta seg av vasken selv, og må likevel leie inn noen når det blir deres tur til å gjøre arbeidet. Barnefamilier i tidsklemmen kan slite med å finne tid til å gjennomføre sine plikter, og det samme gjelder mennesker som er mye ute på reise. Om det er nok mennesker som forsømmer sine oppgaver for fellesskapet vil man kunne ende opp med at det er noen få, eller i verste fall ingen, som vasker gangen.

Les også: Risikoen ved bruk av svart arbeid

 

Konflikt kan oppståløpende renhold hindrer konflikt

Scenarioene over er noe som lett kan oppstå i borettslag og sameier
der vasking av trappeoppgangen er ansvaret til beboerne. Å ha
trappevasken hengende over seg i en periode man er travel kan være
slitsomt og irriterende. Om dette er tilfelle vil ofte sluttresultatet ikke
være godt nok utført.

Beboere som alltid vasker trappeoppgangen grundig kan finne det irriterende om andre ikke tar jobben seriøst. Slikt kan resultere i uoverensstemmelser og konflikt om man ikke finner løsninger alle kan
være enige om.

Les også: Hvordan vaske vinduer på best mulig måte

 

Bedre miljø og trivsel med vaskehjelp

En ren oppgang fremmer både godt miljø og trivsel. Særlig om dette er noe som går automatisk hvor ansvaret ikke ligger på de som bor der. Ved å leie inn profesjonelle til å ta seg av det ukentlige renholdet kan dette bidra til å bedre forholdet mellom beboerne. Man slipper å måtte si ifra til naboen om vaskingen ikke er bra nok og risikere dårlig stemning og uvennskap. I tillegg kan man bruke tiden til overs på noe man heller vil gjøre enn å vaske etter andre.

Les også: Derfor bør man skure og bone gulvet

 

Profesjonelle rengjøringsbedrifter er bundet av kontrakt

Om løsningen dere kommer frem til er å engasjere en profesjonell renholdsbedrift kan dere selv bestemme hva som skal vaskes, hvordan og hvor ofte. Under befaring vil renholdsplaner utarbeides, og man blir enige om utførelse og grundighet. En kontrakt vil skrives, og åpen dialog vil sørge for at kvaliteten på arbeidet holder mål.

Om vasken en dag ikke skulle være bra nok eller fristen ikke skal være overholdt kan man gi klar beskjed om dette uten å tråkke noen på tærne. Her er renholds-byrået ansvarlig, og beboerne i sameiet eller borettslaget slipper å legge skylden på hverandre. På den måten kan dagen gå sin vante gang med ett mindre irritasjonsmoment i hverdagen.

Rydd og Vask utfører daglig og ukentlig renhold for en rekke borettslag, sameier, barnehager og bedrifter. Ta kontakt med oss i dag, så finner vi en løsning som passer for dere. 

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)