Gå til innholdet

 

Snart er vinteren her og dermed også forkjølelses- og influensasesongen. For en arbeidsplass som er avhengig av friske ansatte, er dette uheldig. Her er seks smarte hygienetiltak som bidrar til å opprettholde bedre helse og senker smittefaren blant ansatte.

 

1. Ansett et godkjent renholdsfirma for riktig rengjøring 

Mange kan være bærer av både influensa- og forkjølelsesvirus uten å vise symptomer, og da skal det ikke mye til for å smitte andre. Ved siden av god håndhygiene, er det derfor viktig at arbeidsplassen blir rengjort grundig med jevne mellomrom for å holde sykdom på avstand.

Kjøkken og bad er særlig viktig at rengjøres godt. Her er det avgjørende å benytte riktige renholdsmidler, samt å være nøye med utskiftning av kluter for et godt resultat. Det kan være smart å ansette et godkjent renholdsfirma der renholdsarbeiderne har fått grundig opplæring og kompetanse.

I tillegg er det viktig å påse at de dedikerte arbeidsplassene til hver enkelt ansatt rengjøres godt. Tastatur, pult og kontorutstyr er noen av områdene der virus og bakterier samler seg opp til potensielt store smittekilder. Sørg også for at de ansatte har god tilgang til søppelbøtter. En høy standard for hygiene og renhold er avgjørende for et godt inneklima.

 

Les også: Hva vil det si å være godkjent av Arbeidstilsynet?

 

2. Tilrettelegg for god hygiene blant ansatte 

Smitte skjer fort. Bruker du, for eksempel, hånden i stedet for albuekroken for å skjerme munnen når du hoster, vil bakteriene raskt overføres til andre overflater du tar på med samme hånd senere. God håndhygiene reduserer smittefaren på arbeidsplassen

Veggmonterte dispensere med håndsprit ved kjøkken og bad, små flasker med antibac i umiddelbar nærhet til de ansattes arbeidsstasjoner og antibakterielle servietter, bidrar til en bedre håndhygiene.

Dette minner de ansatte på å tenke på god hygiene, og bidrar til et større fokus på renslighet på arbeidsplassen.

 

3. En årlig tepperens bidrar til bedre arbeidsmiljø

Dersom arbeidsplassen har teppebelagte gulv må disse renses årlig. Heldekkende tepper er en grobunn for mikroorganismer, og manglende renhold kan påvirke de ansatte negativt. Mangelfullt renhold kan ifølge Astma- og Allergiforbundet gi eksem, hodepine og irritasjon i øyne, nese og hals, og dersom noen personen er bærere av influensa- eller forkjølelsesvirus vil smittefaren på kontoret øke.

Tepperensen sørger for at fibrene i teppet rengjøres og fjerner smuss og støv som befinner seg langt ned i teppet. Et teppe som aldri blir renset vil ha store mengder støv og smuss i seg som virvler opp i luften når man går på det. Etter en tepperens vil ikke teppet lenger være mettet, og støvet vil holde seg i teppet.

For at teppet skal holde seg slik krever dette regelmessig støvsuging og rengjøring, samt løsninger som hindrer at smuss blir dratt med inn utenfra.

 

Les også: Ofte tett nese eller rennende øyne på jobb? Dårlig tepperens kan være grunnen.

 

4. Matter ved inngangspartiet minimerer skitt

Jevnlig matteskift senker smittefaren på arbeidsplassen

På vinterstid drar man med seg mye sand, salt, grus og vann utenfra. Når det ikke ligger en matte i inngangspartiet spres dette videre inn i lokalene. Skitt, smuss og støv innendørs gjør inneklimaet dårlig, og vil være særlig problematisk for de med astma og allergi. Som nevnt ovenfor kan dette bidra til å spre smitte.

Matter ved inngangspartiet er en enkel, men effektiv løsning. Da legges mesteparten av smusset fra skoene igjen i matten, fremfor å bringes med inn til arbeidsstasjonen. Matten må byttes regelmessig, spesielt i vintermånedene, slik at den ikke bli full av smuss som fungerer mot sin hensikt.

 

5. En ryddig arbeidsplass er en renere arbeidsplass

Å holde orden på arbeidsplassen vil være en stor bidragsyter i arbeidet for å optimalisere og gjennomføre god byggvask for våre ansatte. Et ryddig lokale vil være enklere å manøvrere for renholdspersonell, og det vil være lettere for ansatte å holde arbeidsstasjonen sin hygienisk. Sørg derfor for å kjøre bort unødvendig utstyr og avfall som kun står og samler støv, og oppfordre de ansatte til å holde pulten fri for rot.

 

Les også: Bytte kontorlokale? Dette må dere huske på

 

6. Oppmuntre ansatte til å holde seg hjemme ved sykdom

Det er ingen tvil om at den største årsaken til smitte er ansatte som er syke, men som likevel tvinger seg på jobb. At ansatte velger å komme på jobb når de er syke blir ofte sett på som beundringsverdig, men konsekvensen er ofte mer negativ enn positiv. Syke ansatte risikerer å smitte andre, og på den måten skade bedriftens produktivitet.

Arbeidsgivere bør kanskje oppmuntre de ansatte til å bli hjemme når de er syke, og heller jobbe hjemmefra dersom de er friske nok til det. På den måten forhindrer man en epidemi på jobb og jobbhverdagen kan gå sin vante gang. 

 

Ser du etter et pålitelig og erfarent rengjøringsfirma?

Kontakt oss i dag for gratis befaring!

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)